จีระพันธ์

ไก่ย่างในตำนาน

Call : 081-755-1806

ARTICLE

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

รูป ข้าวหมกไก่ ข้าวหมก 3 สี บริยานี

 

ARTICLE

สาขา พระราม9

ตั้งแต่เวลา 8.30-21.00น. โทร 084-9778-786 ลูกค้าสามารถจอดรถ ได้ ณ ลานจอดรถ HomePro