จีระพันธ์

ไก่ย่างในตำนาน

Call : 081-755-1806

สาขาร้านจีระพันธ์   PTT Station