จีระพันธ์

ไก่ย่างในตำนาน

Call : 081-755-1806

สาขาจีระพันธ์   Branch Halal Jeerapan

สาขาจีระพันธ์ ประจำสถานี ปตท. จิฟฟี่ ทั้งหมด 114 สาขา
สาขาจีระพันธ์ฮาลาลไก่ย่าง ทั้งหมด 6 สาขา